ul. Śródmiejska 34
62-800 Kalisz
tel.: 62 767 70 40
e-mail: szoz@doctor.kalisz.pl
doktor
PRZEWODNIK PACJENTA

Poradnie specjalistyczne

Chcąc skorzystać z usług danej poradni należy zgłosić się do niej osobiście w celu odbycia wizyty lub pod numerem telefonicznym danej poradni zarejestrować się na termin. Wizyty odbywają się na bieżąco. W przypadku usług świadczonych w ramach kontraktu z NFZ konieczne jest posiadanie dowodu osobistego lub aktualnego dokumentu ubezpieczenia.

Chirurgia jednego dnia – zabiegi operacyjne i laparoskopia

W pierwszej kolejności należy zapisać się telefonicznie na konsultację pod numerem telefonu 62 767 70 40 lub osobiście umówić się na konsultację w SZOZ ”DOCTOR” w Kaliszu, ul. Śródmiejska 34, wejście B, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Konsultacja z lekarzem chirurgiem
Podczas pierwszej konsultacji będą Państwo mogli bliżej poznać lekarza, który będzie Państwa operował. W trakcie wizyty zostaniecie Państwo zakwalifikowani do zabiegu, zostanie ustalony jego termin i warunki, omówiony plan leczenia, rodzaj zabiegu - specyfikacja operacji oraz metoda jej wykonania, a także postępowanie pooperacyjne i zalecenia.
Po zakwalifikowaniu do zbiegu lekarz skieruje Państwa na dodatkowe badania niezbędne do wykonania przed operacją. Jeśli wykonane badania nie będą stanowiły przeciwwskazań do zbiegu to odbędzie się on w wyznaczonym terminie. Pacjent zostanie poinformowany jak ma się przygotować do zbiegu przez personel medyczny.

Zabieg
W dniu zabiegu pacjent zgłasza się do oddziału na wyznaczoną godzinę, z wynikami badań dodatkowych, przygotowany zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami personelu. Następnie odbywa się kwalifikacja anestezjologiczna. Jeśli nie ma przeciwwskazań odbywa się zabieg zgodnie z wcześniejszym planem i ustaleniami.

Po zabiegu
Po zabiegu pacjent zostaje wypisany przez lekarza zgodnie z odpowiednimi procedurami, otrzymuje stosowne zalecenia pozabiegowe lub pooperacyjne, z którymi powinien się zapoznać a następnie je zastosować, wyznaczony zostaje termin wizyty kontrolnej.
Przy wypisie konieczna jest obecność osoby towarzyszącej pacjentowi do domu, z uwagi na znieczulenie do zabiegu lub operacji pacjent w dniu zabiegu nie może prowadzić żadnych środków mechanicznych.


Poradnia lekarza Rodzinnego

W celu zapisania się do Poradni Lekarza Rodzinnego konieczne jest złożenie tzw. deklaracji wyboru lekarza, którą należy złożyć w poradni. Deklaracja musi być podpisana przez pacjenta, w przypadku dzieci do lat 18 przez opiekuna prawnego (np.rodzica).

W ramach naszej poradni dostępni są lekarze medycyny rodzinnej, interniści, pediatrzy.